Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Invandring och integration

Kommunens målsättning är att ta emot 20-26 nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande per år.

Lycksele kommun har slutit en överenskommelse med staten via Länstyrelsen i Västerbottens län. Överenskommelsen gäller personer med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Kommunens ansvar vid ett flyktingmottagande:
- Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
- Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
- Samhällsorientering.
- Försörjningstöd vid behov.
- Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och anra insatser för barn och ungdomar.
- Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, som till exempel äldreomsorg.

Integrationsavdelningen ansvarar för själva mottagandet och ger stöd och information den första tiden. Vi medverkar också vid första kontakt med arbetsförmedlingen, lanstinget och vid behov annan kommunal verksamhet som till exempel skola och barnomsorg.

Hjälp till genom att bli en flyktingguide/språkvän.

Vi bistår även övriga invandrare med information och rådgivning.

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 20 januari 2020

Kontakt


Lycksele kommun

Kundtjänst