Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Hjälp i hemmet - Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet med saker du inte klarar av själv kan du ansöka om detta hos en biståndshandläggare. Vid ett besök hos dig bedömmer handläggaren vad du behöver hjälp med och på vilket sätt du behöver hjälp.
Du vänder dig även till biståndshandläggare för att ansöka om särskilt boende.

Du kan få hjälp med exempelvis städning, tvätt och personlig omvårdnad.

Har du redan någon form av insats från hemtjänsten och vill få kontakt med ansvarig enhetschef för ditt område ringer du kommunens växel på 0950 - 166 00 och ber att få bli kopplad.

Hemtjänsten har en jourtelefon som är bemannad måndag - fredag 08.00-15.30.
Hit kan du ringa om du har ett akut ärende och behöver få kontakt med en enhetschef eller omsorgssamordare omgående. Telefonnumret är 0950 - 164 51

För hjälp i hemmet - även insatser vid anhörigbidrag - betalar du avgift enligt fastställd taxa. Avgiften baseras på olika nivåer. Vi länk till höger kan du läsa mer om gällande taxa.

Vill du köpa matlådor och få dem hemkörda till dig kan du ta direktkontakt med köket på lasarettet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00

Taxor i hemtjänst