Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Överförmyndarverksamheten i södra Lappland

Överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet som ska kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppgifter

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Numera kan en kommun även bilda en gemensam överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner. I Lycksele, Sorsele, Dorotea, Åsele och Storumans kommuner har man fattat beslut i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att ha en gemensam nämnd och verksamhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet och ge god service till både medborgare och ställföreträdare. Nämnden är ansvarig för alla beslut som fattas, men under nämnden jobbar tre heltidshandläggare som jobbar på delegation av nämnden i vissa frågor - det är handläggarna som sköter kontakten med ställföreträdare, utreder behovet av stöd och fattar vissa beslut. De beslut som handläggarna inte har delegation att fatta ska gå via nämnd innan beslut tas i frågan.

Om du har frågor, funderingar eller känner dig osäker i ditt uppdrag som god man eller förvaltare är du alltid välkommen att kontakta oss på överförmyndarenheten.

 

För dig som bor i Lycksele:

Postadress:

Lycksele kommun
Överförmyndarhenheten
Storgatan, 81
921 81 Lycksele

Kontakt:

Telefon: 0950 167 75
Telefontid vardagar: 10:00 - 12:00

 

För dig som bor i Storuman:

Postadress:

Storuman kommun
Överförmyndarenheten
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Kontakt:

Telefon: 0951 140 96
Telefontid vardagar: 10:00 - 12:00

 

För dig som bor i Sorsele, Åsele eller Dorotea:

Postadress:

Sorsele kommun
Överförmyndarenheten
924 81, Sorsele

Kontakt:

Telefon: 0952 140 86
Telefontid vardagar: 10:00 - 12:00

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 mars 2021