Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Personligt ombud

Ett personligt ombud hjälper personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakter med människor och myndigheter, tillexempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Överförmyndaren.

Det personliga ombudet kan också hjälpa till med frågor som handlar om pengar, arbete, bostad eller fritid.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt och skriver inga journalanteckningar.

Kommunens personliga ombud finns på Skolgatan 8 och nås enklast genom att ringa kommunens växel på 0950 - 166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018