Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Sveriges bästa arbetsgivare

Datum: 25 november 2021

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Arrangör: NiMR- Näringslivsutveckling i möjligheternas region

Kontakt: Ingrid Sjöberg

Kontakt tel: 0950-16417

Kontakt e-post: ingrid.sjoberg@lycksele.se

Tillgång till kompetens kan vara en utmaning. I denna seminarieserie får du ta del av ny kunskap, du får goda ideér och inspiration för att påbörja resan mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Målet är att spetsa ditt företags förmåga att behålla, utveckla och rekrytera kompetens.

I möten med företagare lyfts ofta att tillgång till kompetens är en stor utmaning. Det begränsar företagsutveckling och expansion. Förmågan att behålla, utveckla och rekrytera personal är därför oerhört viktigt.

Nu finns möjlighet för dig som driver företag i vår region, att delta vid tre tillfällen som vart och ett närmar sig frågan på olika sätt. Du får kunskap, goda ideér och inspiration för att påbörja resan mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare.

Välkommen att anmäla dig till denna trestegsraket.
18 nov, 25 nov och 1 december.
Tid 10.00-11.45
Alla tre tillfällen genomförs digitalt och är kostnadsfria.

Attraktiv arbetsgivare - Employer branding
18 november 10:00-11:45

Rikard Molander från Kairos Future bygger dagens föreläsning och workshop utifrån arbetsmarknads- och generationsstudier. Finns det skillnad i vad olika generationer vill ha ut av arbetslivet och hur kan du som arbetsgivare maximera chanserna att attrahera   bästa? Hur kan man få medarbetare att vara stolta bärare av företagsvarumärket.

Sista anmälningsdag 16 nov

 

Vad kännetecknar lönsamma tillväxtföretag och andra vinnande lag
25 november tid 10.00-11.45

Olov Hultin från T2 college, tar i detta tillfälle avstamp i ledarens roll och betydelsen av värdegrundsarbete. Under workshopen kommer du att få insikt och verktyg i hur du kan fortsätta arbetet så att det skapar  tillväxt i ditt företag.

Sista anmälningsdag 24 nov

 

Vad är egentligen kompetens och hur avgör vi vem som är kompetent?
1 december 10.00-11.45

Jeaneth Johansson, professor Innovation och Entreprenörskap på Luleå tekniska universitet håller i sista tillfället. Under träffen ger Jeaneth dig en introduktion i det kostnadsfria verktyget, Richer business. Du kommer också i workshopform tillsammans med andra företagare arbeta med valt scenario. Målet är att du ska få kunskap och verktyg så du kan göra medvetna val som ska leda till en framgångsrik rekrytering.

Sista anmälningsdag 30 nov.

 

Välkommen att anmäla dig till denna trestegsraket.

Logos NIMR-samlade.jpg

Uppdaterad den 22 november 2021