Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Nyheter gällande företagsstöd

Datum: 19 april 2021

Tid: 13:00 - 14:00

Ort: Lycksele

Plats: Digitalt

Arrangör: Näringslivskontoret Lycksele kommun, Region Västerbotten

Välkommen att anmäla dig till ett digitalt möte där Region Västerbottens företagsstöd är i fokus.

Tobias Bergström från Region Västerbotten kommer att delge oss uppdaterad information gällande företagsstöd. De tilldelade medlen från regeringen är mindre än tidigare år, vilket innebär att Region Västerbotten är tvungna att vara striktare i sin bedömning. Han informerar om de prioriteringar som finns och har tid att svara på frågor. 

Företagsstöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt mikro-, små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Välkommen att anmäla dig!

Uppdaterad den 25 mars 2021