Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Student

Vi ser gärna att du som studerar vid universitet eller högskola skriver din uppsats hos oss i Lycksele kommun. 

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet. För mer information, vänligen klicka här.

Nedan listar vi olika förslag på områden som vi gärna ser att du undersöker. 

Hur beter vi oss mot kund?
LYST IT är en verksamhet med IT-tekniker och andra befattningar med teknisk inriktning. Det är en verksamhet som ställer krav på professionellt och pedagogiskt bemötande gentemot kund. Vi ser gärna att du som studerar inom beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande undersöker denna frågeställning - Hur beter vi oss mot våra kunder?

Jag har ADHD - Därför kan jag inte
Studie av elevers uppfattning om hur diagnosen ADHD påverkar dem i skolan.

Måluppfyllsele för elever som kommer till Sverige i mellanstadieåldern/högstadieåldern
Vi ser gärna olika vinklingar på en sådan studie, exempelvis pedagogers uppfattning om vilka insatser som gör skillnad, eller skillnader mellan elever med olika kulturell bakgrund/skolbakgrund/språkgrupp eller liknande.

Direktinkludering av nyanlända - Nyckeln till ökad måluppfyllelse

Sudiehandledning på modersmålet - En organisatorisk utmaning för den lilla kommunen

Klassrummet - En studie av den fysiska lärmiljöns påverkan på elevernas lärande
Här ser vi gärna att det sker en jämförelse mellan två skolor.

Så här lär sig barn läsa på vår skola - Lärares pedagogiska tankar om läsinlärning och hur den organiseras vid olika skolor

Extra anpassningar - Studie av hur extra anpassningar används och hur de följs upp

Vill du skriva din uppsats hos oss? Varmt välkommen att kontakta:
HR-enheten
E-post: mailbox-loner@lycksele.se
Telefon: 0950-162 00 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 augusti 2020