Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kontaktpersoner/Kontaktfamiljer till Individ och familjeomsorg

Nu söker Individ och familjeomsorgen kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt LSS.

OM UPPDRAGET
Socialtjänsten söker kontaktpersoner/kontaktfamiljer till barn och ungdomar med funktionsvariation och som kan behöva stöd av en kontaktperson eller kontaktfamilj. Uppdragen kan se olika ut, alltifrån ett tillfälle i veckan som kontaktperson, till en helg i månaden som kontaktfamilj. Uppdragen innebär att du som uppdragstagare har ett fysiskt samt känslomässigt utrymme för att ta emot en annan människa i ditt liv och ge stöd i dennes personliga angelägenheter.

OM DIG
Viktigt att du själv har en trygg och stabil livssituation, tycker att det är roligt och stimulerande med barn och ungdomar, samt har tid och utrymme för en utomstående person. Du behöver vara över 18 år och kunna lämna in ett utdrag från belastningsregistret.

Ersättning enligt SKR:s riktlinjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Forsberg, Enhetschef, Personlig assistans
E-post: emma.forsberg@lycksele.se
Telefon: 0950-167 70

Erika Hasselvik, Företrädare för Kommunal
E-post: erika.hasselvik@lycksele.se
Telefon: 010-442 96 93

Uppdaterad den 16 oktober 2020