Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kontaktpersoner inom Stöd, vård och omsorg

Verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg i Lycksele kommun söker nu kontaktpersoner enligt SoL. 

OM UPPDRAGET
En kontaktperson är en medmänniska, vän eller mentor som ska främja sociala kontakter och öka delaktighet i samhällets fritidsutbud åt den person som bedöms vara i behov av det. Uppdragen kan se olika ut, alltifrån ett till flera tillfällen i veckan. Aktiviteterna är varierande och bestäms till stor del av er själva, med syftet är att du ska stötta och hjälpa personen till utveckling. Det är av vikt att du som uppdragstagare har ett fysiskt samt känslomässigt utrymme för att ge stöd och hjälp åt en annan person.

OM DIG
Du bör själv ha en trygg och stabil livssituation. Det är viktigt att du som person är lyhörd och initiativtagande då stor del av stödet består av att hitta på olika aktiviteter med varandra. Du behöver vara över 18 år och kunna lämna in ett utdrag från belastningsregistret.

Ersättning enligt SKR:s riktlinjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Rundblad, Enhetschef
E-post: peter.rundblad@lycksele.se
Telefon: 0950-163 18

Erika Hasselvik, Företrädare för Kommunal
E-post: erika.hasselvik@lycksele.se
Telefon: 010-442 96 93

Uppdaterad den 16 oktober 2020