Till huvudinnehåll

Renspolning

Luftvattenspolning av ledningsnät

Under juni och augusti 2019 kommer renspolning av dricksvattennätet på södra sidan av Lycksele tätort att ske.

Arbetet utförs av Rensman Norr AB på uppdrag av Lycksele Avfall och Vatten AB.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden i Lycksele tätort.

I år, 2019, kommer ledningsnätet på södra sidan av älven att spolas och under år 2020 kommer spolning att utföras på norra sidan.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att tryckluft och vatten leds in och ut i vattenledningssträckan via brand- och/eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i vattenledningsröret.

Det innebär att om en vattenkran öppnas under den tid som renspolningen pågår kan kraftiga luftstötar och missfärgat vatten uppkomma. 

Vad ska jag som kund/användare tänka på

Innan och under spolning

  • Att ventilen vid vattenmätaren bör stängas.
  • Alla vattenkranar skall vara stängda under tiden som arbetet pågår.
  • Tappa upp vatten i förväg, kök/toalett, så att man klarar behovet av vatten under ett dygn.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada.
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel från en hink.

Efter spolning

Efter att spolningen av vattenledningen är klar, kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter succesivt i samtliga kranar, rekommenderad spoltid är 5–10 minuter.
Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

  • Kransilarna kan behöva rengöras.
  • Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vattenledningar till fastigheter i området kan tillfälligt få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

När och Var?

Arbetet beräknas pågå under juni och augusti 2019 på södra sidan av älven i Lycksele tätort .

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. Under vecka 32 till 33 är det 5 etapper planerade. De kunder som berörs kommer att få information via sms eller den fasta telefonen.
I informationen uppmanas kunderna att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren  den dag som kunden direkt berörs av spolningen. De första veckorna sker spolningen under natten. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle! All information gäller.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

 

Eventuella frågor kan ställas till

Rensman Norr AB 010-10 19 554

Luftvattenspolning av ledningsnät. Vattnet rent

 

Fotograf: Lycksele Avfall och Vatten AB

Uppdaterad den 1 augusti 2019