Lycksele Avfall och Vatten AB


Världsvattendagen 2021

Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen 2021, den 22 mars, handlar om hur vi värderar vattnet.

 

Världsvattendagen instiftades av FN:s generalförsamling 1992 och sker den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I Sverige koordineras Världsvattendagen av Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan 2006.

Årets tema, Att värdera vatten.

Ekonomisk utveckling och en växande global befolkning innebär att jordbruket och industrin blir törstigare och att vattenintensiv energiproduktion ökar för att möta efterfrågan. Klimatförändringarna gör vatten mer oregelbunden och bidrar till föroreningar.

Eftersom samhällen balanserar kraven på vattenresurser beaktas inte många människors intressen.

Hur vi värdesätter vatten avgör hur vatten hanteras och delas. Vattnets värde är mycket mer än priset - vatten har ett enormt och komplext värde för våra hushåll, kultur, hälsa, utbildning, ekonomi och integriteten i vår naturliga miljö.

Om vi ​​förbiser något av dessa värden riskerar vi att hantera denna ändliga, oersättliga resurs.

SDG 6 är att säkerställa vatten och sanitet för alla. Utan en heltäckande förståelse för vattnets sanna, flerdimensionella värde kommer vi inte att kunna skydda denna kritiska resurs till förmån för alla.

 

En dag utan vatten, skulle du kunna tänka dig det?

 

Uppdaterad den 22 mars 2021