Lycksele Avfall och Vatten AB


Världstoalettdagen 2020

Foto av rensgaller vid Lycksele reningsverk

Idag, den 19 november, är det FN:s internationella världstoalettdag. Använd inte avloppet som sopnedkast.
Sluta fulspola och släng skräpet i papperskorgen istället.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstops, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.  Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

Kampanjen om fulspolning är fortfarande aktuell, sluta fulspola och släng skräpet i papperskorgen istället.

Fotot är från rensgallret vid Lycksele reningsverk.

Uppdaterad den 18 november 2020