Lycksele Avfall och Vatten AB


Världstoalettdagen 2019

toalettstol

Den 19 november är det världstoalettdagen. I år vill man uppmärksamma att i dag lever 4,2 miljarder människor utan säker hanterad sanitet. Hur kan någon lyfta sig ur fattigdomen utan sanitet? Vi måste utöka tillgången till säkra toaletter.

När någon har en "säker hanterad sanitetstjänst" betyder det att de använder hygieniska toalettanläggningar som inte delas med andra hushåll och där utsöndringar antingen är separerade från mänsklig kontakt och omhändertas säkert på plats eller transporteras och behandlas på annan plats och därmed skyddar människor och miljön från sjukdommar. Exemplet inkluderar spolning/hällspolningstoaletter anslutna till rörledningar. septiktankar eller latrin gropar; ventilerade förbättrade pit-latrines; komposttoaletter; eller pit-latrines med plattskydd.

I och med att det sakas tillgång till toalett och väldigt många människor uträttar sina behov utomhus gör att sjukdomar sprids. Många barn dör varje år i diarreésjukdomar och kvinnor och barn attackeras eller trakaseras när de uträttar sina behov utomhus.

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag som infaller den 19 november varje år. Syftet med dagen är att belysa hur allvarliga konsekvenserna blir när det råder brist på toaletter och renvatten.

För oss är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet om vi ska få behålla den lyxen.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.

Skräp hör hemma i papperskorgen eller på avfallsanläggningen
Det spolas också ner en hel del annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner avloppsvattnet istället ut orenat i närmaste dike och förorenar naturen.
En papperskorg bredvid toaletten gör det lättare att undvika att tandtråd, våtservetter eller håret från den rensade hårborsten spolas ner.

Endast det här ska spolas ner
Allt som kommer inifrån kroppen - kiss, bajs, övriga kroppsvätskor och toalettpapper.  Toalettpapper är tillverkat för att lösas upp i vatten till skillnad från servetter och hushållspapper som har en pappersstruktur som är gjord för att hålla ihop för en bra uppsugning. Därför orsakar dessa ofta stopp när de klumpar ihop sig med annat olämpligt skräp som spolats ner.

Att spola rätt är lätt

Uppdaterad den 18 november 2019