Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Planerade underhållsarbeten på vårt ledningsnät

Planerade underhållsarbeten på vårt ledningsnät

Nu under våren har vi en del underhållsarbeten som måste utföras, både på avlopps- samt dricksvattenledningarna. Vid några tillfällen kommer vi behöva leda om trafiken och vid andra tillfällen kan vi behöva stänga av vattnet en stund för att kunna utföra vårt arbete. Vi hoppas på överseende om ni blir berörda.

I hemmet är det enkelt: du öppnar kranen och ut kommer rent vatten. När du spolar i toaletten försvinner avloppsvattnet. Bakom finns ett arbete som pågår dygnet runt, året om och som ska fungera. Inte bara idag utan också i framtiden.

Detta är på gång i maj och juni månad:

I centrala Lycksele kommer vi att utföra ett underhållsarbete på vårt ledningsnät för dricksvatten, nattetid 30 maj – 1 juni. Just det här arbetet kan medföra att vattnet från din kran blir missfärgat. Detta är absolut inget farligt men ser såklart inte så trevligt ut. Så här gör du om ditt dricksvatten är missfärgat eller har luftfickor: spola kallt vatten i första inkommande kran, under uppsikt, tills vattnet är klart.

Delar av Bångvägen samt Hamngatan kommer att stängas av under vecka 24 (12-16 juni) på grund av ett underhållsarbete av vårt ledningsnät. Trafiken kommer att ledas om på bästa sätt under arbetets gång. 

Se arbetsområde

Under vecka 24 (12-16 juni) kommer vi också att rengöra våra hög- och lågreservoarer i Blåvikssjön, Kattisavan, Umgransele, Betsele, Björksele och Busjön. Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av vattnet vid vissa tidpunkter, det kan också uppstå lågt vattentryck. Ni som kommer att beröras av detta kommer att få mer information via sms. Sms skickas ut dagen före.

Vattenvagnar kommer att ställas ut vid behov, var de kommer att stå meddelas också via sms. 

Arbetsturordning:
Måndag 12/6 jobbar vi i Blåvikssjön samt Kattisavan
Tisdag 13/6 jobbar vi i Umgransele samt Betsele
Onsdag 14/6 jobbar vi i Björksele
Torsdag 15/6 jobbar vi i Betsele och Busjön

Vet du om ditt telefonnummer finns registrerat så att sms-meddelanden från oss når fram? Om du är osäker, gå in på sms-tjänst på vår hemsida för kontroll och eventuell registrering av uppgifter.

 

Vänliga hälsningar från VA-enheten

 

Vid frågor kontakta vår kundtänst. Ring 0950-167 20 (09.00-12.00) eller skicka mejl till kundtjanst@lavab.nu

Uppdaterad den 7 juni 2023