Lycksele Avfall och Vatten AB


Hämtdagar vid årsskifte 2020-2021

Avfallsbil i trafik

Vi fortsätter även nästa år med att de som nu i år har hämtning udda vecka  även nästa år har hämtning udda vecka samt de som nu i år har hämtning jämn vecka även nästa år har hämtning jämn vecka.

OBSERVERA, att det i år är två udda veckor efter varann, vecka 53 och 1, så de som har hämtning jämn vecka får hämtat vecka 52 och sedan inte förrän vecka 2. 
De med hämtdag vecka 2 och hämtning varannan vecka får lämna en extra säck om avfallskärlet inte räcker till. Extra säckens vikt högst 10 kg. Vid behov lämna istället fler säckar.  

 

LANDSBYGDSOMRÅDET 

VECKA 52 och 53 – 2020 samt VECKA 1 - 2021 
Hämtas på ordinarie hämtdag

Vid förfrågningar dessa dagar: 070-345 80 35 

 

LYCKSELE TÄTORT 

VECKA 52 – 2020   
Ställ ut kärlet på söndag kväll, 20 december, så hämtas avfallet under veckan (21 till 25 december)

VECKA 53 – 2020 
Ställ ut kärlet på söndag kväll, 27 december, så hämtas avfallet under veckan (28 till 30 december)

VECKA 1 – 2021 
Ordinarie hämtdagar gäller 4-9 januari

Vid förfrågningar dessa dagar: 070-345 80 37 eller 070-345 80 35

 

ÖRTRÄSKOMRÅDET 

VECKA 52 – 2020 och VECKA 53 – 2020 
Hämtas på ordinarie hämtdag

VECKA 1 – 2021 
Hämtning sker torsdag 7 januari                                           

Förfrågningar, ring 070-303 54 99

Uppdaterad den 17 december 2020