Till huvudinnehåll

Gott Nytt År önskar vi er alla!

Ett nytt år ligger framför oss och vi ser allaredan att det kommer bli händelserikt. Nya direktiv kommer till oss på löpande band, vi är beredda och verksamheten utvecklas ständigt utifrån de reglementen som ges.

Här kommer en liten återblick, med axplock från året som gått.

Avfall. Vi vill börja med att tacka för resten! Alla matrester som ni lägger i den bruna matavfallspåsen räknas och gör skillnad. Rutinen att sortera ut matavfall från restavfall verkar ha satt sig hos många lyckselebor. Matavfallet ökar månad för månad samtidigt som restavfallet minskar. Precis som vi vill ha det. Den här vintern står också ett avfallshus klart på återvinningscentralen i Lycksele. Här lastar vi om mat- samt restavfall i väntan på rätt volymer som sedan far vidare. Matavfallet till Skellefteå där det rötas och blir till biogas och restavfallet till Umeå där det förbränns och blir till energi.

Vatten. Vårt värdefulla dricksvatten. Vi har under året kommunicerat vikten av hållbar vattenanvändning. Har du snappat upp något av det? Kanske stänger du av vattnet medan du borstar tänderna och/eller tänker på att bara köra fulla maskiner med tvätt? Det är vi tillsammans som måste värna om dricksvattnet, det är ett privilegie vi har här i Sverige med friskt vatten direkt från kranen. Av de många miljarder liter vatten på jorden är det bara tre procent som är sötvatten – och endast en halv procent är dricksvatten.

Det finns många tips på hur man använder vårt vatten hållbart på lavab.nu. Ta gärna en titt där! Och löpande lägger vi ut om #hållbarvattenanvändning på facebook.com/lyckseleavfallochvatten

Avlopp. Hela tiden krävs det att vi gör förbättringar och underhåll av vårt avloppsnät. Under året har nätet byggts ut och många kilometer gamla avloppsrör tätats, i vissa fall ersatts med nya. På Lycksele reningsverk har vi bland annat förbättrat förutsättningarna för de kemikalier vi tillsätter för att avloppsvattnet ska renas på bästa sätt. Kemikalierna hjälper till med den så kallade ”fällningen”, det betyder att de föser samman bakterier som på så vis blir tyngre och sedan sjunker till botten av bassängen, för att inte vidare följa med i reningsprocessen.

Och en hälsning från oss som arbetar i reningsverket; var en finspolare! Spola bara ner det som lämnar kroppen och toalettpapper i toaletten, allt annat ska läggas i papperskorgen. Tack!

 

Varje dag arbetar vi på Lavab för en trivsam livsmiljö i Lycksele kommun. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år. Gott nytt år från oss!

 

Vi på Lycksele Avfall och Vatten ser till att ditt avfall samlas in och återvinns på bästa sätt, att du har friskt dricksvatten i kranen, att ditt avloppsvatten renas för minsta möjliga miljöpåverkan innan det fortsätter ut i älven. Sist men inte minst välkomnar vi dig till våra tre återvinningscentraler i kommunen! Vi ses.

Uppdaterad den 30 december 2022