Lycksele Avfall och Vatten AB


Biltvättarhelg 2021

Illustration av en biltvätt

I år infaller den stora biltvättarhelgen den 24 till 25 april. 
Med Biltvättarhelgen vill vi tillsammans med branschorganisationen
Svenskt Vatten få fler att tvätta bilen på en biltvätt.

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan i Sverige. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav utan att renas. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Tvätt- och etikett för din bil:

  • Tvätta i första hand din bil i en automatisk biltvätt eller i en gör-det-själv hall. De har slam- och oljeavskiljare samt följer lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. 
  • I andra hand, tvätta bilen på en grusad yta eller gräsmatta, långt från diken och dagvattenbrunnar. Då fastnar skadliga ämnen i jordlagret och binds i marken.
  • Glöm inte att alltid använda miljöanpassade bilvårds- och avfettningsprodukter. 

Vanliga frågor och svar
När det gäller biltvätt på gatan respektive i en biltvätt så är vår utgångspunkt att hemmabiltvätten framför allt skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på
garageuppfarten då? 
 
Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket
fall som helst? 
De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter.
Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även
olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och exempelvis fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Uppdaterad den 23 april 2021

Biltvättartid

Biltvätt, myt #3

Biltvätt, myt #4