Lycksele Avfall och Vatten AB

    LAVAB > Nyheter > Bevattningsförbud och driftstörning vecka 35

Bevattningsförbud och driftstörning vecka 35

Vattenspridare

Från måndag till fredag vecka 35 kommer tryckfall och luft i ledningar att förekomma i hela ledningsnätet kopplat till Lycksele vattenverk.

Mellan den 24-28 augusti kommer underhållsarbete att genomföras på Lycksele vattenverk och i tillhörande ledningsnät. Arbetet kommer att ske nattetid, men även dagtid.

Störningar kan på grund av detta förekomma såsom missfärgat vatten, luft i ledningar och tryckfall i hela vattenledningsnätet kopplat till Lycksele vattenverk.

Under denna tid råder även bevattningsförbud. Detta för att säkerställa tillgången på vatten. Bevattningsförbud innebär allmän återhållsamhet av dricksvattnet, inte använda sprinkler och slang för bevattning av gräsmatta eller tvätt av fordon eller annat. Bevattningsförbudet gäller Lycksele, Helsingfors, Berglunda, Tannsele, Tannfors, Hedlunda och Lyckan.

Vi ber om överseende med den eventuella olägenhet som kan uppkomma under denna vecka.

Uppdaterad den 23 augusti 2020