Lycksele Avfall och Vatten AB


Avfallsinfo vecka 21

Skylt på ÅVC

I veckan är torsdagen en röd dag, återvinningscentralerna är då stängda. Nedan finns information om öppettider och hämtdagar.

Återvinningscentralerna
Kristineberg ÅVC är öppen onsdag 20 maj,
mellan klockan 10.00 till klockan 15.00.
Alla återvinningscentraler i kommunen är stängda torsdag 21 maj. 
Resterande dagar är återvinningscentralerna öppna ordinarie tider.

Avfallshämtning
Tömning av avfallskärlen sker på ordinarie hämtdagar hela veckan.

Placering av kärl
Ställ inte kärlen så att andra verksamheter och gående, cyklande störs av placeringen. Till exempel post-/tidningsutdelning och promenerande.

 

Uppdaterad den 18 maj 2020