Lycksele Avfall och Vatten AB


Avfallsenheten info vecka 19

Ramp Lycksele ÅVC

Återvinningscentralernas öppettider samt hämtdagar under vecka 19.


Återvinningscentralerna – vecka 19
Onsdag 12 maj är Kristineberg ÅVC öppen 10.00-15.00
Torsdag 13 maj är återvinningscentralerna i kommunen stängda.
Under veckans övriga dagar är det öppet på ordinarie tider.

Återvinningscentralerna – vecka 20, extraöppet 
Måndag 17 maj har Lycksele ÅVC öppet 07.00-19.00

Avfallshämtning – vecka 19
Hämtning av hushållsavfallet sker på ordinarie hämtdagar.

Placering av avfallskärl
Ställ inte kärlen så att andra verksamheter och gående störs, till exempel post-/tidningsutdelning och promenerande..

 

Uppdaterad den 10 maj 2021