Lycksele Avfall och Vatten AB


Ändrade öppettider på ÅVC

Containrar på Örträsk ÅVC

Öppettiderna i Örträsk ändras tillfälligt under vintern och öppettiderna i Kristineberg ändras permanent.

Örträsk Återvinningscentral kommer från vecka 49, år 2019, till och med vecka 15, år 2020, att endast vara öppen torsdagar från klockan 14.00 till och med klockan 17.00.
Från och med vecka 16, år 2020, kommer Örträsk ÅVC åter vara öppen tisdagar och torsdagar mellan klockan 14.00 och 17.00.

Kristineberg Återvinningscentral kommer att ändra sina öppettider från och med 1 januari 2020. Kristineberg ÅVC kommer att vara öppen torsdagar från klockan 11.00 till och med 16.00.

Nerdragning av öppettiderna görs för att antalet besökare är för få och det bedöms inte vara ett behov av tidigare väl tilltagna öppettider.

Avfallsenheten

Uppdaterad den 3 december 2019