Till huvudinnehåll

Här hittar du gemensamma kärl

Här ser du var de gemensamma kärlen står utplacerade i byarna. Under sommaren töms samtliga kärl, minst var 14:e dag. Vintertid sker inte tömning på alla platser, då får man lämna avfallet i fritidshuskärl placerat i närmaste by. Kärlen är märkta med texten fritidshus och locken är röda. 

Ajaur (Början och mitt i byn)
Arvliden (Vänster sidan innan sjön)
Arvträsk (Passera bron uppför backen)
Arvån (Korsning efter järnväg)
Arvån - Södervik
Bastunäs (Vändplan)
Berglunda (Djuptjärnsv, efter korsat landningsljus)
Berglunda (Djuptjärnsv, infotavla efter travbana)
Berglunda (Före kyrkogården)
Betsele (Fotbollsplan)
Bjurträsk (Mitt i byn, korsning)
Björkberg (Byastuga)
Björksele (föreningshuset)
Blåvik (Mot Rusele)
Blåviksjön (Byagård samt i Toskfors)
Bratten (byn)
Brännland (Infrt t höger mot udden samt vänster infart)
Busjön (Inre, vid glasigloos samt Yttre, vid rastplats)
Byssträsk (Slutet av byn)
Bäckvika (Storsandsjön)
Bäverträsk (Byastuga)
Ekorrsjö (Infart t höger mot Arvån)
Falträsk (Mitt i byn, korsning)
Flakaträsk (Brevlådorna)
Forsholm (Byastuga)
Framnäs-Dallund (Början och mitten av omr)
Fäbodliden (Fäbodliden 149)
Granträsk (Badplats/båtplats)
Gravmark Rusele inre (Badplats/vattenverk)
Grundsund Rusksele (Affären, Vindelälvsv 92-95 samt Tingsdal/Norråker)
Granfors samt mitt i Granfors)
Grundträsk
Gäddträsk (Infotavla, busskur)
Gäddträskliden
Hede (Hede 34 och 54, höger sida fr Lse)
Hedlunda (Efter badplats)
Hedvik (Korsning mitt i byn)
Holmlund (Infart innan bro)
Hornmyr (Mitt emot S Algotsson)
Husbondliden (Vid glasigoos)
Joelstorpsv - Lövkulla
Karonsbo (Färjudden och Österlund)
Kattisavan (ÅVS/Reningsverket)
Knaften (Vattenverk, Tjäderåsen och Överselsvägen)
Kristineberg (Garagev, utanför ÅVC) Svannäs
Kroksjö (Byastugan) Tallträsk
Ledningsvall
Lillå (Mitt i byn)
Lyckan (vid fritidshusområdet)
Lycksaberg (Mitt i byn, vid brevlådorna)
Lycksbäcksv (Betseledamm, skjutbana, Nirak, Erikslund)
Långsele (Byastugan och Storforsen)
Lövås - Norrfors
Medelås (Vid järnväg)
Mettjaur
Myrträsk (Ställverk)
Norrbyberg (Fd affären)
Norrbäck (Början av byn)
Nyby (Korsning till by)
Nyliden (Vittanträsket)
Paulund (Mitt i byn)
Pausele (Byagård)
Ponderosav (Korsning brevlådor, Solsidan samt Ponderosav 34)
Ringaborg (infart skjutbana)
Rusfors (mot kraftstation)
Rusele Inre (Badplats/Vattenverk)
Rusksele (Affären, Vindelälvsvägen 92-95 samt ingsdal/Norråker)
Ruskträsk (Byastuga)
Råberg (Fd skola)
Rödingträsk (Längst in i byn)
Siksele (Byastuga)
Skarda (G:a skolan)
Skurträsk (Byastugan)
Stavarn (Sandsjön, korsning 300 m söder stugor)
Stensund (Mitt i byn)
Stora Holmträsk (mitt i byn)
Storviksheden
Stryckfors
Svallmyran (Korsning, Holm S)
Svannäs
Tallträsk
Tannbäcksudden (Korsning före Hed­lundagården)
Tannfors (Korsning mot Storbacken)
Tannsele (Ställverk mot Nytorp)
Tannträsk (Vid gamla vägen)
Tjäderåsen (Vid väg)
Tuvträsk (Byastuga)
Ulriksdal (Informationstavla samt vid infart)
Umgransele (Efter hängbro, mot
Umgransele (Infotavla, gamla macken)
Vargträsk (Byastugan, Vargåvägen samt Västra Vargträsk)
Vindelgransele (Byastuga myrstacken och ”Majbrasa”)
Vinliden (Byastugan)
Vormsele (Hembygdsgård samt
Forsarnas v 316-379)
Vormträsk (Byastuga)
Vågnäs/Nordvik
Vägsele
Vänjaurbäck (Vattenverk)
Vänjaurträsk (mitt i byn)
Ytterbo (Infart)
Åmnäs (Granliden)
Åttonträsk (Inne i byn efter byavägen)
Ängsbäck
Öravan (Korsning i byn)
Örträsk Västra (Affär, glasigloos och Fårberget)
Örträsk Östra (ÅVC)
Överbo (Infart brevlådor)

Uppdaterad den 7 mars 2022