Lycksele Avfall och Vatten AB

    LAVAB > Tips för att slippa fluglarver i matavfallskärlet

Tips för att slippa fluglarver i matavfallskärlet

När det under sommaren är varmt och hög luftfuktighet är det bra förhållanden för flugarver och i kärlet för matavfall finns perfekt näring. 
Nedan finns exempel på vad man kan göra för att slippa dem.

Undvik att blöta ner matavfallet – Släng matavfall direkt från tallriken, om du först spolar ner matrester i vasken och sedan flyttar det till matavfallspåsen så blir det väldigt fuktigt vilket dels kan göra så att det läcker ur påsen eller att påsen lättare går sönder. En trasig påse gör det lätt för flugorna att hitta ett lämpligt ställe att lägga sina ägg.

Undvik att överfylla påsarna – Överfyllda påsar går lättare sönder och de kan lätt öppnas upp när de slängs. När påsarna är överfyllda så torkar inte matavfallet heller och det gör att det blir bättre förhållanden för fluglarver.

Vik ihop påsen ordentligt – När påsen är stängd och vikt ett flertal gånger så finns det ingen möjlighet för flugorna att ta sig in och inte heller att lägga några ägg. Lägg försiktigt påsen i kärlet, om du slänger den så finns det risk för att den öppnar sig och innehållet läcker ut.

Förebygg mot fluglarver – Gör rent återvinningskärlet och spraya ättika eller trädgårdskalk i bottnen och runt om kanterna på kärlet. Det gör att flugor undviker att lägga sina ägg där. Om man inte rengör kärlet innan man behandlar det så fungerar ättikan och kalket mycket sämre.

Uppdaterad den 3 augusti 2021