Lycksele Avfall och Vatten AB


Bygg- och rivningsavfall

Vad räknas som bygg- och rivningsavfall?

Bygg- och rivningsavfall är allt avfall efter att du har byggt nytt eller renoverat. Detta avfall ingår inte i grundavgiften.

Några exempel på bygg och rivningsavfall:

  • du byter du ut dina köksluckor
  • du byter ut panelen på huset
  • du byter ut ditt gamla tak på huset
  • du renoverar badrummet
  • du byter ut fönstren på huset
  • du bryter upp ditt golv och lägger nytt

När du lämnar bygg- och rivningsavfall till oss på återvinningscentralen kostar det 640:-/släpvagn.

Vid ankomst till återvinningscentralen kontaktar du personal innan du kör upp på rampen för att sortera ut ditt avfall. Här fyller du i en enkel blankett och sedan fakturerar vi dig för ditt lass.

Farligt avfall kan många gånger finnas i bygg- och renoveringsavfall, om du är du osäker fråga personalen. Viktigt att detta sorteras rätt av vår personal då det oftast är farligt för både männsikor, djur och natur.

Har du större mängder bygg- och renoveringsavfall kan det vara en god idé att boka en eller två containers hos oss. Hör i så fall av er till kundtjänst.

Uppdaterad den 17 juni 2022