Lycksele Avfall och Vatten AB

Hämtning av matavfall

Kärlet/kärlen töms med sidlastare var fjortonde dag. Sidlastaren har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Båda fraktionerna töms vid samma tillfälle men till olika fack i avfallsbilen.

Så här går vägningen till vid tömning av ett 240 liters tvåfackskärl.
Vid hämtning lyfts ditt kärl upp och helheten vägs, efter det töms först ditt matavfall, kärlet vägs igen och efter det töms ditt restavfall.

Uppdaterad den 12 april 2021