Lycksele Avfall och Vatten AB

Ny taxa 2022

Den nya taxan kan komma att bli högre än nuvarande taxa under 2022, för alla hushåll och verksamheter i Lycksele. Det beror på att det är ett helt nytt system som sjösätts med nya avfallskärl, körrutter samt att avfallet (rest- samt matavfall) sedan ska transporteras till två olika platser för omhändertagande. Det kostar helt enkelt pengar att ta vara på avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Taxan kommer att bestå utav en fast kärl- och hämtavgift + en rörlig kostnad som är baserad på vad ditt avfall väger. Kostnaden för ditt matavfall blir lägre än kostnaden för ditt restavfall. Hur priserna kommer att se ut är ännu inte klart.

Året ut (2021) kommer du att behålla din nuvarande taxa.

I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av kommunalt avfall samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Du kan påverka din taxa för hushållsavfall genom att vara noggrann. Sortera ut matavfallet och ta pappersförpackningar, tidningar, plast, glas samt metall till återvinningsstationen så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att tynga ditt avfallskärl med. På så vis får du ner kostnaden av ditt hushållsavfall då vikttaxan för matavfall är lägre än vikttaxan för restavfall.

I dagens avfallstaxa ligger avgiften för det kommunala avfallet som är mat- och restavfall i din fasta avgift. 

Uppdaterad den 8 september 2021