Lycksele Avfall och Vatten AB

Hushåll

Bor du i en- eller tvåbostadshus får du ett nytt avfallskärl. Det gröna 80, 190 eller 370 liters kärlet byts ut till ett svart 240 liters kärl. I det svarta kärlet finns det två fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Inuti avfallskärlet hittar du ett startpaket innehållande allt du behöver för att komma igång – avfallspåsar, hållare, slaskskrapa och information. Efter aviserad sluttömning och återtag av det gröna kärlet, kan du börja använda det nya delade avfallskärlet.

Ni som idag har ett kärl på 370 liter får tillsammans med det nya tvådelade kärlet ett 190 liters grönt kärl. Det gröna kärlet kommer några dagar efter det tvådelade kärlet.

Bor du i ett flerfamiljshus förses ditt bostadshus med ett eller flera bruna kärl till matavfallet. I samband med detta kommer du av din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att få ett startpaket med allt du behöver för att komma igång – avfallspåsar, hållare, slaskskrapa och information.

Har du ett fritidshus i vår kommun. För fritidshus är det obligatorisk matavfallsinsamling från sommaren 2022.  

Ytterligare information avseende fritidshus kommer under hösten 2021.

 

Uppdaterad den 18 juni 2021