Lycksele Avfall och Vatten AB

Fastighetsägare/Hyresvärd

Som fastighetsägare har du ansvar för att sortera det avfall som uppkommer i din fastighet.

Är du ägare till villa så kommer ditt 80, 190 eller 370 liters avfallskärl under 2021 att bytas ut till ett 240 liters tvådelat kärl som tar emot matavfall och restavfall separat från varandra. Med det nya kärlet kommer ett startpaket att följa med, titta in i kärlet och plocka ut startpaketet som innehåller, påshållare, avfallspåsar, en slaskskrapa samt information. Har du idag ett 370 literskärl får du automatiskt ett 190 literskärl som komplement till ditt nya kärl.

Är du ägare till en fastighet med lägenheter, kontors- och affärslokaler eller en byggnad för industri kommer det att tillkomma bruna kärl för matavfall i ditt abonnemang. Det bruna kärlet till matavfall kompletterar ditt gröna restavfallskärl som du redan har idag.

Som hyresvärd eller fastighetsägare kommer du att få startpaket med allt dina hyresgäster behöver för att komma igång med utsortering av matavfallet – avfallspåsar, hållare, slaskskrapa och information. Startpaketet innehåller matavfallspåsar för ungefär ett års förbrukning, efter det är ni ansvarig för att förse era hyresgäster med fler påsar.

Tips! Så här kan utdelning av påsar ske fortsättningsvis. Startpaketet som alla får innehåller ungefär en årsförbrukning av påsar, efter det är det bra om det finns ett system hur utdelningen kan gå till. Här kommer några tips:

  • Förvara matavfallspåsarna på lämplig plats, tillexempel i avfallsrum eller annat rum som alla har tillgång till. Här får man själv hämta ny påse när de är slut.
  • När en hyresgäst börjar få slut på påsar kan hen lägga en påse utanför dörren. Tillexempel vid städ av trappuppgång kan då nya påsar delas ut till dem som har signalerat att de behöver fler påsar.

Uppdaterad den 30 juni 2021