Lycksele Avfall och Vatten AB

Matavfall

Lägga matrester i matavfallspåsen

Snart börjar vi med insamling av matavfall! Under barmarksperioden 2021 startar insamling i Lycksele kommun. Det innebär en liten insats i vardagen som gör stor nytta för miljön.

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Insamling av matavfall kommer succesivt starta upp i alla områden i Lycksele under barmarksperioden 2021.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2020.614 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Matavfallsinsamlingen kommer att se lite olika ut beroende på hur du bor och/eller vilken typ av företag eller verksamhet som du driver.

För dig som bor i villa (en- och tvåbostadshus) samt lägenhet

För dig som driver företag/verksamhet

För dig som är Fastighetsägare/Hyresvärd

Dessa typer av kärl nedan kommer att bli de vanligaste att samla in mat och restavfall i. Det svarta kärlet med två fack kommer att bli det obligatoriska för en- och tvåbostadshus. 

Brunt 140 liter för matavfall, grönt 190 liter för restavfall och svart 240 liters kärl med två fack för mat- och restavfall.

Avfallskärl brunt grönt grått

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2021

Kontakt


Om du har frågor kontakta vår kundtjänst

e-post kundtjanst@lavab.nu

telefon 0950-167 20 (telefontid 09.00-12-00)


Viktig information avseende matavfall för