Lycksele Avfall och Vatten AB

Matavfall

Lägga matrester i matavfallspåsen

Nu är vi i gång med att samla in matavfallet separat från restavfallet! Många boende och verksamma i de centrala delarna av Lycksele har nu fått ett nytt avfallskärl till matavfallet. Snart börjar vi ställa ut i byarna. Under senhösten/våren beroende på när vintern slår till ska alla hushåll och verksamheter i Lycksele kommun få ett nytt avfallskärl till matavfallet. 

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2020.614 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Matavfallsinsamlingen kommer att se lite olika ut beroende på hur du bor och/eller vilken typ av företag eller verksamhet som du driver.

För dig som bor i villa (en- och tvåbostadshus) samt lägenhet

För dig som driver företag/verksamhet

För dig som är Fastighetsägare/Hyresvärd

Tre typer av kärl (se nedan) blir de vanligaste för ditt kommunala avfall, mat- samt restavfall. Det svarta kärlet har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall, detta blir det obligatoriska för en- och tvåbostadshus. 

Brunt 140 liter för matavfall (verksamheter), grönt 190 liter för restavfall (verksamheter) och svart 240 liters kärl med två fack för mat- och restavfall. Maxvikt i alla dessa varianter av kärl är 60 kg.

Avfallskärl brunt grönt grått

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 14 oktober 2021