Till huvudinnehåll

Fritidshus

Alla fritidshus som idag har ett abonnemang med "eget kärl" kommer få det nya tvådelade kärlet för utsortering av matavfall under våren 2022, om allt går enligt plan under maj månad.

Önskar ändra ditt abonnemang till ett gemensamt fritidshuskärl vänligen meddela vår kundtjänst så snart som möjligt, dock senast den 18 mars.

Om du vill behålla ditt nuvarande abonnemang med ett eget avfallskärl, måste du meddela när det är möjligt för oss att byta ut kärlet, när vägen fram till fritidshuset är farbar samt vart det står på din fastighet, så vi lätt hittar det.Vi planerar att byta ut alla avfallskärl för fritidshus under maj månad om så är möjligt.

Tack för att du underlättar vårt arbete med utplacering av ditt nya avfallskärl!

Ytterligare information gällande fritidshusabonnemang "gemensamt kärl" kommer under hösten 2022.

Uppdaterad den 25 februari 2022