Lycksele Avfall och Vatten AB

Metallförpackning

Foto av konservburkar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på metallförpackningar.

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa, och lämna tuben i behållaren för metallförpackningar. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.
Nedan kan du läsa om vad som inte ska sorteras som metallförpackning.

 

För små inkasthål
Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Bildserie inkasthål

 

Sortera inte som metallförpackning

Foto av saker som inte är metall såsom termos, grytlock, visp, borrmaskin m m

Värmeljuskoppar av metall och plast samt även marschallhållare

  • Metall lämnas som metallskrot (dela på ljuskopp och vekehållare)  på återvinningscentralen och plast läggs i avfallspåsen 

Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel

  • Lämnas som farligt avfall

Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper

  • Sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar

  • Lämnas som grovsopor

Elektronik och el-artiklar

  • Samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik. Se elkretsens webbplats för mer information.
Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: FTI

Uppdaterad den 11 juli 2018