Lycksele Avfall och Vatten AB

Glasförpackning

Flaskor och burkar. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna/burkarna, men ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

 

Sortera inte som glasförpackning

Dricksglas, mugg, glödlampor är ej förpackningar

Flaskor

  • Returflaskor lämnas mot pant i butiker

Dricks- och fönsterglas samt speglar

  • Lämnas på återvinningscentralen

Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar

  • Slängs som hushållsavfall eller grovsopor

Glödlampor

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: FTI

Uppdaterad den 11 juli 2018