Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Tannens skidstadion

I Tannberget finns flera längdskidspår. Spåren mäter från 3 till 15 kilometer. Spåret som är 3,3 kilometer är belyst. Spåren utgår från skidstadion vid Tannbergsskolan.

Grunden i spårsystemet utgörs av de dragningar som gjordes under framlidne stadsträdsgårdsmästaren Holger Litthners tid i slutet av 1970-talet.

Spåren kan åkas både klassiskt och skate. Det är Lycksele kommun som driftar spåren. Du kan läsa skidspårstatus för de spår som kommunen driftar på skidspår.se. Rapportera gärna själv vad du tyckte om spåret.

Det är tillåtet att promenader på spåret som går runt Långtjärn. För allas trivsel är det bra om du går på kanten närmast Långtjärn.

Parkering
På vardagar mellan klockan 07.30-16.00 används parkeringsytan som inte har motorvärmarstolpar. På kvällar och helger finns även parkering vid stadion.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 10 februari 2021

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17