Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kultur och fritid

Skidspår Tannen

Förlängning av beslut gällande kommunens fritidsanläggningar 

För fritidsverksamheten gäller följande:

För att minska risken för smittspridning av Covid -19 gäller följande:

  • Simhallen, bowlinghallen, ishallen och övriga kommunala fritidsanläggningar inomhus är stängda för allmänheten.
  • Föreningarnas idrottsträningar samt kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare i kommunens fritidsanläggningar inomhus är dock tillåtna om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.
  • För barn födda 2002 eller senare gäller också att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.
  • Musikskolan bedriver sin verksamhet huvudsakligen via fjärrundervisning av elever.
  • Biblioteket är öppet men med begränsad service och begränsningar i antal besökare. Bokbussens turer är inställda.
  • Åtgärderna gäller till och med den 16 maj 2021 men kan komma att omprövas om smittspridningen förändras eller att myndigheternas allmänna råd och restriktioner ändras.

 

 

Kalender

 
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 april 2021