Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kultur och fritid

Skidspår Tannen

Förlängning av beslut gällande kommunens fritidsanläggningar 

För fritidsverksamheten gäller följande:

  • Simhallen, bowlinghallen, ishallen och övriga kommunala fritidsanläggningar inomhus är stängda för allmänheten.
  • Föreningarnas idrottsträningar, kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare är dock tillåtna om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.
  • Musikskolan bedriver endast fjärr-undervisning av elever.
  • Biblioteket är öppet men med begränsad service och begränsningar i antal besökare. Bokbussens turer är inställda.
  • Åtgärderna gäller till och med den 1 april 2021 men kan komma att förlängas beroende på smittläget.

Regeringen har rekommenderat att regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör hållas stängda tom 1 april 2021.  Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare, varken inomhus eller utomhus.

Kalender

 
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 mars 2021