Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kultur och fritid

Skidspår Tannen

Beslut gällande Kultur- och fritidsanläggningar, följande gäller från och med 23 december 2021:

 • Begräsning av antalet besökare vid kultur- och fritidsanläggningar som är öppna för allmänheten. Maximala antalet besökare beräknas utifrån krav på 10 kvm/person inomhus. Sådan undervisning som avses i skollagen är undantagen samt verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare.
 • Kommunens kultur- och fritidsanläggningar ska inte upplåtas för läger, cuper eller andra aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Denna åtgärd gäller mellan den 23 december 2021 till och med den 31 januari 2022.
  Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.
 • Uthyrning av kommunens lokaler till privata sammankomster där mer än 20 personer deltar tillåts ej.

Bedömning

För att minska risken för smittspridning av Covid -19 och anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer bedöms ovanstående beslut nödvändiga.

Folkhälsomyndighetens beslut om nya åtgärder för att minska smittspridningen

 Detta gäller från och med 23 december:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster

För mer information se Folkhälsomyndighetens sida/Fritidsaktiviteter för barn och unga.

Förebyggande smittskyddsåtgärder vid fritidsaktiviteter:

Sedan tidigare finns både anpassningar och rutiner utarbetade av anordnare av fritidsaktiviteter för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner under pandemins gång.

Här finns en lista med förebyggande smittskyddsåtgärder som anordnare bör tillämpa vid genomförandet av fritidsaktiviteter:

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder (HSLF-FS 2021:81). För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis lag eller motsvarande samt att dessa inte blandas med varandra mer än vad aktiviteten kräver.
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt.
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver anordnare av fritidsaktiviteter vara beredda på att planera om.

Kalender

 
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 januari 2022