Till huvudinnehåll

Överförmyndarverksamheten i södra Lappland

Överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet som ska kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppgifter

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Numera kan en kommun även bilda en gemensam överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner. I Lycksele, Sorsele, Dorotea, Åsele och Storumans kommuner har man fattat beslut i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att ha en gemensam nämnd och verksamhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet och ge god service till både medborgare och ställföreträdare. Nämnden är ansvarig för alla beslut som fattas, men under nämnden jobbar tre heltidshandläggare som jobbar på delegation av nämnden i vissa frågor - det är handläggarna som sköter kontakten med ställföreträdare, utreder behovet av stöd och fattar vissa beslut. De beslut som handläggarna inte har delegation att fatta ska gå via nämnd innan beslut tas i frågan.

Om du har frågor, funderingar eller känner dig osäker i ditt uppdrag som god man eller förvaltare är du alltid välkommen att kontakta oss på överförmyndarenheten.


Postadress:

Lycksele kommun
Överförmyndarenheten
921 81 Lycksele

Kontakt:

Telefon: 0950-168 50
Telefontid vardagar: 10.00-12.00

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 oktober 2022