Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

NiMR

Projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, arbetar med olika insatsområden för att stärka företagen. Målsättningen med förlängningen av projektperioden 2021 är att speciellt stötta företag och erbjuda hjälp till de företag som drabbats av covid 19. 

Det är många företag som drabbats av covid 19. Är du en av dem som drabbats av vikande kundunderlag, att dina affärer försenas eller av att det är svårare att aktivt träffa potentiella kunder. Du kanske har det svårt ekonomiskt, står inför likviditetskris och är orolig för konkurs?

Oavsett hur du är drabbad så arbetar projektet NiMR energiskt för att hjälpa till.
Kontakta oss på näringslivskontoret, via mail:naringslivskontoret@lycksele.se eller ring oss!

Här kan du läsa mer om projektet.

Uppdaterad den 26 januari 2021