Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2020-01-31

Årets första frukostmöte lockade nästan 50 deltagare.

Näringslivschef Gustaf Axelsson hälsade alla deltagare välkomna och sedan tog kommunens upphandlare, Tobias Linder vid och informerade om upphandlingar som är avgjorda. Där några upphandlingar gått till lokala företag, vilket är extra roligt. BT Bygg AB kommer att bygga om reningsverk och Vallners El & mekanik AB som fått ramavtal på 4 år där exempelvis elarbeten avseende vägbelysning ingår.

Bland de nu annonserade upphandlingarna kan nämnas, om och tillbyggnad av personalbyggnad på återvinningscentral, kyltekniska arbeten underhåll och service av kommunens kylanläggningar och hyra av entreprenadmaskiner till Tannbergsskolan.  Aktuella upphandlingar hittar du genom e-avrop och även på kommens hemsida, Lycksele.se.

Tobias berättade även om de nya tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor som gäller
från 1 januari 2020:

Tröskelvärden LOU                   
Varor och tjänster (statliga myndigheter)                                                                                            1 427 377 sek
Övriga upphandlande myndigheter
(t.ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)                                  2 197 545 sek
Byggentreprenader (samtliga upphandlande myndigheter)                                                                                     54 938 615 sek                            

Direktupphandlings­gräns LOU                        
Varor och tjänster                     615 312 sek
Byggentreprenader                  615 312 sek    

Tröskelvärden LUF                    
Varor och tjänster                      4 395 089 sek
Byggentreprenader                   54 938 615 sek                           

Direktupphandlings­gräns LUF                         
Varor och tjänster                     1 142 723 sek
Byggentreprenader                  1 142 723 sek

Stiftelsen Adopticum, Maria Strand berättade om projektet RiO. I projektet får företag kostnadsfri hjälp med att genomföra förstudieprojekt kring en idé som baseras på optisk mätteknik. Om det visar sig att idén är teknisk genomförbar kan företaget gå vidare in i ett prototypprojekt där adoticum tillsammans med företaget arbetar mot målet att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst. Hon visade även exempel på insatser som fått hjälp, att utveckla produkter och tjänster med hjälp av optisk mätteknik. Allt ifrån att mäta kroppsform och storlek för att minska returer vid köp via nätet, till mätning av virekeslager. Intressant teknik som är utsedd till en nyckelteknologi för framtiden.

Hans-Olof Dahlbom berättade om ”Mervärde Lycksele”, där företag kan delta. Idag är det nio olika företag som ingår och har valt lite olika sätt. Ica Supermarket har exempelvis en plastpåse som kostar lite mer och där överskottet går in i kassan för att skapa positiva värden i Lycksele. Målet är att pengarna ska bidra till platsutveckling, evenemang och erbjuda en liten guldkant för medborgarna.

Marino Carlsson berättade om projektet Arena Älven med uppskottade banor för långfärdsskridskor, skoter- och skidspår som tillsammans med vintervägen skapar en stor arena för vintersport för boende och besökare.

Företagspresentationen höll Fredrik Nilsson, skogsinspektor från Norra skogsägarna. Visionen som Norra skogsägarna har är ” vi uppfinner framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande”

Norra Skogsägarna har flera olika tjänster, skogsbyrån, skogsskolan och skogsbilväg. Han berättade om en förväntad sammanslagning av Norra Skogsägarna och Norrskog. Tillsammans får de då en areal som täcker mer än halva Sveriges yta och en omsättning på fyra miljarder kronor. Det kommer att göra att Norra Skog blir en kraft att räkna med. Han berättade också om skogsbrukets stora behov av kompetens. Pensionsavgångar väntar och följden blir att det behöver anställas skogsmaskinförare och andra medarbetare. Det är däremot inte alltid så lätt att hitta kompetent personal.

Nästa frukostmöte är fredag 28 februari.

Uppdaterad den 13 februari 2020