Till huvudinnehåll

Frukostmöte 2019-11-25

Årets sista frukostmöte 25 november bjöd deltagarna på en försmak av julen. Risgrynsgröt, smörgås med julskinka.

Thomas Grenbäck presenterade LAVAB som är ett av kommunens bolag. De arbetar med vatten och renhållning. Thomas berättade om höstens underhållsarbete där ledningsrör tryckspolats rena exempelvis i Rusksele. De har även spolat rören på södra sidan av älven. Den norra delen av tätorten planerar de att spola rena under våren. En åtgärd som fortsättningsvis kommer att upprepas ungefär vart fjärde år, allt för att säkra den fantastiska kvaliteten som dricksvattnet har i Lycksele kommun.

Lycksele kommun kommer inom kort att införa inhämtning av matavfall från hushållen. Vilket kommer att innebära att alla får två olika avfallstunnor. Mera information vid uppstart kommer att gå ut till de berörda och även på kommunens hemsida och i annonsblad.

Hållbart resande

Christer Bergfors, Norrtåg visade filmer och berättade att tåget är en bra pusselbit för hållbart resande. Reklamfilmerna lyfte sättet att resa som lugnt, harmoniskt och tryggt. Han visade också exempel hur låga CO2 utsläppen blev med eldrivna tåg. Backa ur garaget 16 meter så motsvarar det en resa på 30 mil med tåg. Sträckan Lycksele-Umeå trafikeras med det enda dieseldrivna tåget i norr. Eftersom det bara finns ett så går det frekvent flera gånger varje dag. Det innebär att det är sårbart och dieseltåget ger inte samma miljövinst, men det är trots allt bättre än att köra egen bil. Norrtåg investerar stora belopp för framtiden. För att möta efterfrågan och öka driftssäkerheten med tåg. Exempelvis genom att bygga service- och avisningshallar i Umeå.

 

Hjälp inför ägarförändring

En annan punkt i programmet handlade om ägarskifte. Anders Gothefors från Connect Sweden berättade inspirerande om hur de kommer att ha möjlighet att bidra med stöd och kunskap vid ägarförändring. Målet är att ingående hjälpa 60 företag under tre år men de kommer att utvärdera 350 eller fler företag genom att dessa får delta i språngbräda I. Då kommer externa experter från näringslivet att titta på företaget för att se vilka behov som finns. I nästa steg går företaget vidare med tre olika moduler av de åtta tillgängliga för enskild konsulthjälp. Det kan exempelvis vara en modul kring skatter, marknad, företagsvärdering, finansiering eller något annat.

För den som köper eller övertar företaget är vinningen att företaget är genomlyst på många sätt av extern expertis. Vilket gör att företagsköpet bör bli enklare att överblicka och köpprocessen kan bli kortare med mindre osäkerhet. Företag som deltar kommer att få en genomarbetad kartläggning och förstudie. Kostnaden för insatsen är 6000 kr. Att delta fodrar även att företagaren avsätter 40-60 timmar av eget arbete under 6 månader.

Är du intresserad att delta ta kontakt med näringslivskontoret eller ta kontakt med kontaktpersonen för Lycksele. helen.nilsson@coompanion.se.

 

 

Uppdaterad den 10 december 2019