Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2019-10-25

Frukostmötet på MB innehöll som vanligt information kring kommunens upphandlingar, kommuninformation och en företagsinformation.

Tobias Linder, upphandlare för kommunen berättade om de aktuella upphandlingarna som kommunen ska göra eller precis har gjorts. Lycksebäcken 2019 är under utvärdering initierat av Trafikverket vilket har försenat upphandlingsprocessen.

  • Ramavtal för mobiltelefoner och tillbehör, i bolaget Lystcom kommer att annonseras under november.
  • Diarie och verksamhetssystem för Myndighet kommer även det att annonseras under november.
  • Försäkringsmäklare-för hela kommunkoncernen annonseras slutet av oktober.
  • Upphandling kring vägbelysning/elarbeten kommer även det att annonseras under november.
  • Revisionstjänster sista dag för anbud är den 4 november.

Linda Algotsson berättade om projektet Attraktiva Lycksele. Inom projektet har det varit prioriterade insatsområden. Tannen Arena, Centrumutveckling, LIvslångt lärande, Folkhälsa, Marknadsföringsstrategi, attraktiva boenden gemensam rekrytering, innovationscenter för landsbygden och näringslivsutveckling. Det övergripande målet är att Lycksele ska vara en plats man vill jobba, bo och flytta till.

Karl Flemström berättade vidare om Centrumutveckling, allt i från åtgärder för gågatan, mera grönt centrum och gestaltning och konstruktionstankar kring parkeringshus.

Kommunchef Ingela Gotthardsson informerade bland annat om den stora skidtävlingen som går avstapel i mitten av februari, där det visat sig att intresset att delta har varit väldigt stort, vilket har medfört att det inte finns boende att uppbringa.

Företaget Bro&Tak gjorde en intressant företagspresentation. De startade 1993 och ägs idag av Johan Thomasson. Företaget finns idag i Umeå och Lycksele. Bro och Tak har lyckats bli årets gasellföretag i Västerbotten hela sex gånger under 20 år. Helt fantastiskt, de kan nu titulera sig Mästergasell-företag.

 

 

Uppdaterad den 30 oktober 2019