Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2019-09-27

 

Upphandling

Kommunens nya upphandlare, Tobias Linder började sitt arbete 2 september. På frukostmötet presenterades han och berättade kort om sig själv. Kring kommande upphandlingar nämnde han planskild passage E12-vid Furuvik, Strandpromenaden, Finnbacksskolan, ny bro över Lycksbäcken, diarie- och verksamhetssystem, revisionstjänster som några exempel på de aktuella upphandlingar som är på gång.

Ung företagsamhet

Frida Wimelius, Regionchef Ung företagsamhet berättade om deras arbete att inspirera unga till entreprenörskap. De har i samarbete med skolan utformat ett material som lärare eller studie och yrkesvägledare kan använda i skolan, med aktiviteter från låg- och mellanstadiet upp till gymnasiet. Under gymnasietiden kan elever starta UF företag på skoltid. Att det ska vara möjligt oavsett vilket studieprogram är en av frågorna som Tannbergsskolan och Ung företagsamhet  jobbar för.

Nytt platsvarumärke för Lycksele

Anledningarna till att ta fram ett nytt platsvarumärke för Lycksele är flera, det tidigare togs fram under 90-talet och flera aktörer har känt sig exkluderade i beskrivningen ”Staden i Lappland” så en av målsättningarna under arbetet har varit att hitta koncentratet av Lycksele Kommun. Vad det är har marknadsbyrån Henson undersökt på olika sätt. Vad är Lycksele andan, hur ska platsvarumärket utformas så det är en spegling av Lyckselebornas känsla för kommunen. Platsvarumärket ska vara något som alla kan bära oavsett företag, yrke, geografisk bostadsort eller exempelvis ålder.

Under frukostmötet fick vi ta del av flera av de val och överväganden som gjorts för att till slut utmynna i en ny grafisk logotyp. Vi fick även se prov på användningsområden och visuellt hur symbolen kan användas tillsammans med exempelvis bilder.

Naturligt från grunden

Meningen Naturligt från grunden användes direkt vid företagspresentationen. Lars-Åke och Marie Viklund berättade om deras företag, Tannsele lantbruk. De har idag köttproduktion, säljer köttlådor till privatpersoner, styckdetaljer till exempelvis Hotell Lappland och dessutom levererar de köttfärs av högsta kvalitet till Lycksele Kommuns skolor och äldreboenden. En upphandling de vann efter ett test där exempelvis smak och viktreduktion vägdes in. Upphandlingen har de gjort tillsammans med andra lokala producenter.

Matkompassen

9 oktober arrangerar näringslivskontoret tillsammans med länsstyrelsen och landsbygdsprogrammet en kunskapslunch för de gröna näringarna. Lunchen har fokus på de företag som producerar eller säljer närproducerad mat. Vilka stöd finns genom landsbygdsprogrammet, vad är Matkompassen är frågor som du kommer att få svar på 

Uppdaterad den 4 februari 2020