Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2019-04-26

Ett frukostmöte med många intressanta programpunkter.

Vi bjöds på välklingande toner, ett smakprov från den kommande helgens konsert Let´s Sing, som arrangeras av företagarna och Lycksele storband.

Jens Kristoffersson, regionchef på Byggmax berättade om företaget som stadigt expanderat sedan uppstarten 1993. I dag har de varuhus i både Sverige, Norge och Finland. Tidigt arbetade de för att få sin butik så enkel och intuitiv för att kunderna själva ska klara av att handla utan att behöva ta hjälp av personalen. Kunden kör själv in med sin bil, lastar och betalar vid utfarten. 

Nu satsar Byggmax på att etablera mindre butiker på fler ställen i Sverige. I de butikerna är sortimentet inte lika omfattande som det som finns på nätet. I deras e-handel finns i dagsläget mer än 40 000 olika produkter. Byggmax group är börsnoterat och förvärade 2015, BuildorAB och 2016, Skånska Byggvaror. Jens berättade om etableringen i Lycksele, som de tror starkt och har stora förväntningar på. Utöver platschef Jonas Johansson beräknar de att de behöver vara ungefär sju anställda medarbetare.  Varav några endast arbetar under barmarkssäsongen då kunderna bygger som allra mest. Premiäröppningen var samma dag så efter sin presentation skyndade Jens och Jonas sig tillbaka till Byggmax för de allra sista förberedelserna.

Elin Larsson och Sven Perman, Lycksele kommun berättade om den nya tobakslagen som kommer att gälla från den 1 juli 2019. De väntade ännu på mer information men delgav oss den kunskap som de redan nu har. Lagen består av två olika delar. Dels kommer det att krävas att alla som ska sälja tobak ska ha tillstånd för det. Det innebär att alla som vill sälja tobak, även de som redan i dag gör det måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du hittar mera information på lycksele.se hur du ska göra. Den nya lagen innebär även att det kommer att vara förbjudet att röka på allmänna platser exempelvis direkt utanför butik, vid busshållplatser, lekplatser eller uteserveringar.

Under morgonens frukostmöte var även Wilma Vhirfvel på plats och berättade om sitt UF företag Fair sex UF. Hennes företags idé har varit att erbjuda föreläsningar till skolor, föreläsningar som utgått från samtyckeslagen. Att ett nej alltid är ett nej och att allt utom ett ja inte är samtycke. Wilma berättade att hennes föreläsningar varit mycket uppskattade både av eleverna men även av lärare. Hennes sammanställning av en elevenkät visade en klar majoritet av ungdomar tycker att samtycke är en viktigt fråga samt att de gärna vill prata mera om sex och samtycke. Wilma avslutade med att lyfta fram UF som ett sätt att lära sig så mycket, om företagande men även så mycket mera och uppmanade föräldrar att uppmuntra och pusha sina ungdomar att själva starta UF-företag.

Morgonens intressanta företagspresentation stod Daniel Nilsson, Happy Homes för. Nyligen har Happy Homes gått samman med Colorama och den nya större butiken ska jobba med produkter till inredning, nybyggnation och renoveringar inom- och utomhus.

Kommunchef Ingela Gotthardsson avslutade med att lyfta det pågående arbetet inom kommunen med värdskap, att få människor att känna sig inkluderade och välkomna.

Uppdaterad den 2 maj 2019