Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2018-04-20

Fredag den 20 april var det dags för årets fjärde frukostmöte där cirka 50 företagare, organisationer och medborgare fanns på plats för att lyssna.

Företagarna i Lycksele är topp tre på tillväxt
Efter att Calle Franklin, ordförande i Företagarna, hälsat alla välkomna, presenterade han Företagarnas organisation och vad som är på gång just nu.
- Planeringen för ”En dag på stan” är i full gång. Sedan kan jag berätta att Företagarna i Lycksele är nominerad till Årets värvare till Företagarnas kongress i maj, säger Calle. Årets värvare är en person eller en förening som har visat upp ett värvningsresultat utöver det vanliga.

Avslutningsvis uppmanade Calle Franklin åhörarna att boka in 16 november, för då går Guldkalaset av stapeln.

Lyckseleföretag vann stor upphandling
Vi fick även lyssna till Linda Vestin, upphandlare på Lycksele kommun, som informerade om vilka upphandlingar som är aktuella just nu. Är du intresserad av att titta mer på dem hittar du dem på Lycksele kommuns hemsida.

Lyckseleföretaget Zert AB vann under 2017 en stor upphandling och Annika Eklundh, VD på Zert, var i dag inbjuden för att ge en leverantörs perspektiv på upphandlingar.

Zert, med sina sex anställda, är ett ingenjörs- och IT-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation som har kontor i både Lycksele och Umeå. Annika Eklundh berättade bland annat att de har ett nära samarbete med ett företag i Ukraina som har duktiga civilingenjörer.

Annika betonar att de inte är några experter på upphandlingar, de har enbart lämnat anbud en gång. De vann den upphandlingen och nu menar hon på att de fått lite mersmak gällande upphandlingar.
– Vet du inte hur du ska gå tillväga när du lämnar anbud är mitt tips att anlita någon som kan. Det gjorde vi och det var väldigt värdefullt i processen, säger Annika.

Hon betonar också vikten av att läsa igenom underlagen noga för att inte missa vissa villkor.

Tyck till
Under frukostmötet fick deltagarna testa Mentimeter som är ett nytt inslag i våra frukostmöten. - Vi ville hitta ett sätt för deltagarna att enkelt komma med inspel till både innehåll och andra aktuella frågor, säger Nina Loughlin, näringslivsutvecklare på Lycksele kommun.

Mentimeter fungerar på så sätt att deltagarna går in på en webbsida och fyller sedan i en kod. Där skriver man sedan in sina svar och de syns då i realtid på. Nedan kan du se frågorna som ställdes och också vilka svar som kom in. De ord som är stora är det som flera svarat. Ju större ord desto fler har tyckt samma sak.

Svar från Mentimeter  Svar på Mentimeter-fråga

Svar på Mentimeter-fråga

1,76 miljoner kronor per år i tre år till Lycksele
Västerbottens läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda en regionkommun. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting förbereder nu för bildandet och Ingela Gotthardsson, kommunchef i Lycksele kommun, berättade att arbetet löper på bra.

Ingela Gotthardsson berättade även att arbetet kring centrumutveckling fortsätter och att kommunen jobbar vidare med både förslag gällande inglasning men även andra förslag såsom ett grönskande centrum.

Lycksele kommun kommer under 2018-2020 att kunna söka statsstöd på 1,76 miljoner kronor som ska användas till ett förbättrat näringslivsklimat. Ingela Gotthardsson berättade att pengarna såklart ska användas till åtgärder inom näringslivsprogrammet men också insatser i arbetet med attraktiva Lycksele såsom att utveckla näringslivet. Bortsett från dessa två aktiviteter ville hon veta vad deltagarna hade för förslag på vad pengarna kan nyttjas till. Deltagarna fick då komma med inspel via Mentimeter. Förslagen som kom in kan du se på bilden.

Svar på Mentimeter-fråga

Vikten av företagsförsäkringar
Många företag tycker säkert att företagsförsäkringar är tråkigt, försäkringsvillkor är kanske inget man till vardags ligger och läser som kvällsläsning. Lars Lundström, Länsförsäkringar, informerade på ett visuellt sätt vikten av företagsförsäkringar. Vad kan det resultera i om man inte har exempelvis ansvarsförsäkring?

Det är vanligt att företagare i uppstarten driver en verksamhet, men som allt eftersom åren går utvecklas till flera olika verksamheter. Då kan man lätt missa att försäkra nytillkomna verksamheter på vägen. Rådet åhörarna fick med sig var att se över vilka försäkringar man har, då det kan bli dyrt att vara oförsäkrad.

I maj drar Arbetsförmedlingens kundtjänst i gång på allvar
Jörgen Sjödin, sektionschef för Arbetsförmedlingens kundtjänst i Lycksele, berättade att etableringen av kundtjänst går framåt. I dagsläget har man anställt 20 personer och de är just nu under introduktion. Introduktionen pågår 8-9 veckor och den 14 maj är tanken att de ska köra i gång på allvar. Efter sommaren beräknas nästa etapp av ombyggnationen vara klar och då sker ytterligare rekryteringar. Man beräknar vara cirka 40 medarbetare innan årets slut, som under nästkommande år beräknas blir ännu fler. Tanken är fortfarande att rekrytera totalt 100 personer, men man vill växa i en lagom snabb takt för att det ska bli så bra som möjligt.

Nästa frukostmöte
Svenskt Näringsliv och Karina Folkesson håller i trådarna för nästa månads frukostmöte. Det kommer att hållas på Hotell Lycksele den 18 maj klockan 08.00. Mer information hittar du här.

Hoppas vi ses då!

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018