Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2018-06-15

Bild på deltagare vid frukostmöte

Vid vårterminens sista frukostmöte fanns cirka 45 företagare, organisationer och medborgare på plats för att lyssna.

Företagarna i Lycksele kom tvåa bland Årets Värvare
Calle Franklin och Jocke Eriksson från Företagarna inledde frukostmötet med att berätta att Företagarna kom på andra plats bland årets värvare på Företagarnas kongress i maj.

Under året har Företagarna i Lycksele tagit fram riktlinjer för öppettider inom handeln. De har även arbetat med att digitalisera handelns gemensamma presentkort. Det digitala presentkortet ska lanseras till hösten. Företagarna satsar även på att producera ett Näringslivsmagasin och att tillsammans med Lycksele kommun få till en elektrifiering av Tvärbanan.

Under skolavslutningen delade Företagarna ut 19 stipendier till studenterna på Tannbergsskolan. Det är Lyckseleföretag som sponsrar och gör det möjligt för Företagarna att dela ut dessa stipendier. Ett uppskattat inslag på examensfirandet.

De påminde även om En dag på stan som går av stapeln den 25 augusti. I år är det JK Event som fått i uppdrag att ansvara för arrangemanget. 

Aktuella upphandlingar
Ulf Öhlund, näringslivschef på Lycksele kommun, gick igenom aktuella upphandlingar. De upphandlingar som nu är annonserade är färdtjänst, projektledning och byggledning hus/bygg och anläggning, tjänst för trygghetskameror i hemtjänsten samt VS-arbeten som ligger ute på extern remiss. Presentationen hittar du här.

Regionala Rätter
Regionala Rätter heter projektet som Cecilia Wallinder, Gold of Lapland, och Ellenor Thrombeck, Lycksele Hembygdgille, var på plats för att berätta om. Karin Söderholm från Lycksele Hembygdsgille berättade att de firar 70 år i år och att de i dag äger 40 byggnader på Gammplatsen. Under sommaren har Gammplatsen öppet alla dagar mellan klockan 11-17.

Projektet Regionala Rätter finansieras till 100 procent av Länsstyrelsen och Tillväxtverket där Gold of Lapland är projektägare. Projektet syftar till att erbjuda mer upplevelser och då i form av närproducerad mat i samband med logi. I projektet ingår bland annat värdskapsutbildning samt utbyggnad av köket för att arbeta med projektet på ett bättre sätt. Det finns även planer på att bygga en bastu. Tanken är att man ska kunna boka mat, logi och bastu som ett paket och de hoppas locka till sig inte bara turister utan även Lyckselebor.

Det pågår i dagsläget en dialog med ett resebolag i Holland för att visa upp Gammplatsen och ambitionen är att de, när projektet är genomfört, testkört och utvärderat, ska kunna köpa paketresor till Lycksele.

Ramboll
1945 gick två arkitekter ihop och startade en stiftelse, Ramboll. Lars-Åke Nyström, enhetschef på Ramboll i Lycksele, höll i frukostmötets företagspresentation. Ramboll är stiftelseägt och fördelarna med det är bland annat att 1/3 av vinsten går tillbaka till medarbetarna, 1/3 går tillbaka till stiftelsen för att kunna göra långsiktiga satsningar och investeringar. Den sista tredjedelen går till välgörande ändamål. I fjol skänkte Ramboll till exempel en halv miljon kronor samt 800 konsulttimmar till Stockholms Stadsmission. En annan fördel med en stiftelse är att om någon medarbetare sitter i en ekonomisk knipa finns möjlighet att söka pengar från stiftelsen.

Ramboll är stor i både Norden och England. De har 13 000 medarbetare i världen och 2 000 i Sverige. Lars-Åke Nyström är själv på kontoret i Lycksele och jobbar främst med samhällsbyggnad i samarbete med kontoret i Umeå där det finns tio medarbetare. Ramboll jobbar bland annat med projektering av nya bron i Sundsvall, förstudier åt kommuner och Trafikverket. Det kan exempelvis vara fall där man sett mycket köer och trafik i en speciell korsning. Då tar Ramboll fram förslag på åtgärder.

Lars-Åke Nyström berättade att de alltid är i behov av folk och att han gärna ser att kontoret i Lycksele växer. De behöver bland annat rekrytera mark- och vägprojektörer, landskapsarkitekter och hoppas på att näringsliv och kommun kan hjälpas åt med rekryteringar och attrahera folk till Lycksele. Ulf Öhlund inflikade att det just nu pågår ett arbete med bättre samarbete inom näringsliv och kommun gällande rekrytering samt parrekrytering. R

Affärsmöjligheter för regionala näringslivet
Jeanette Lunqvist, Karl-Johan Hellblom och Kristoffer Arnqvist från Vattenfall vindkraft var inbjudna för att berätta om vilka möjligheter som finns för regionen i och med etableringarna att Blakliden och Fäbodberget. De berättade att de har en vision att vara fossilfria inom en generation och arbetet med Blakliden och Fäbodberget är ett konkret exempel på vad som görs för att hålla visionen. Arbetet med dessa två projekt startade för cirka tio år sedan och nu är det snart dags för byggstart. De arrenderar mark av markägare för cirka 30 år fram och det är främst Svea Skog samt privata markägare de arrenderar av för att kunna ställa upp 84 vindkraftverk. Dessa vindkraftverk producerar el till 220 000 hushåll per år. Servicecentret ligger i Fredrika. Vindkraftverken beräknas vara i full produktion år 2021-2022.

Det är PEAB som är huvudentreprenör men de menar att de också behöver ”mjuka” värden såsom boende, mat och underhållning. Där hoppas man att regionen har styrkan att leverera. Det är också här som det finns stora möjligheter för det regionala näringslivet.

De berättar om att vindkraftcentrum har en databas som företag kan registrera sig i, helt kostnadsfritt och utan att förbinda sig till något, och att man där har möjligheten att bli matchad mot eventuell efterfrågan som kan uppkomma.

Vattenfall Vindkraft samarbetar med Garantia för att kunna ge tillbaka till lokal utveckling i flera projekt med fokus på föreningslivet. De betalar ut pengar i investeringsstarter till Garantia som i sin tur nu kan låna ut pengar till företag. Mer information om detaljer kring detta kommer inom kort. Vattenfall Vindkrafts presentation hittar du här.

Nu tar frukostmötena lite sommarlov men återkommer igen den 31 augusti.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 februari 2020