Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2019-08-30

Ledarkompetens

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats, frågan är komplex eftersom den innehåller många olika delar att ta hänsyn till. Det kan exempelvis handla om normerna på arbetsplatsen, hur inkluderande klimatet är eller hur flexibelt arbetsuppdraget kan vara men även om ledarens kompetens. På frukostmötet gav Moni Lundström och Ulrika Linder en inspirerande introduktion till höstens kompetensutvecklande workshops som startar i september.

Näringslivschef

Gustaf Axelsson, ny näringslivschef i Lycksele presenterade sig och berättade kort om sig och om sitt tidigare uppdrag som kundansvarig på ACON. Han lyfte den framåtanda och positiva vind som nu finns i Lycksele, att näringslivet har utmaningar men även stora möjligheter.

Ledarkompetens

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats, frågan är komplex eftersom den innehåller många olika delar att ta hänsyn till. Det kan exempelvis handla om normerna på arbetsplatsen, hur inkluderande klimatet är eller hur flexibelt arbetsuppdraget kan vara men även om ledarens kompetens.
Projektet NiMR har därför upphandlat konsult som inledningsvis berättade mer om två olika ledarskapsutvecklande program. Motiverande ledarskap samt LEAD forward, båda programmen är möjliga att anmäla sig till för företagsledare. Båda till en reducerad kostnad. Det tack vare att projektet NiMR tar del av kostnaden. Under frukosten gav Moni Lundström och Ulrika Linder en inspirerande introduktion till höstens kompetensutvecklande workshops som startar i september.

Företagspresentation

Företagspresentationen på augustimånads frukostmöte höll Ahmad Al Bast som berättade om sina företag i Lycksele. Nordic Ekonomi & Business Service AB och Auto Lappland. Han driver också butiken Foodies som har ett brett sortiment av livsmedel. Speciellt värt att nämna är det stora sortimentet av frukt och grönt. Butiken hittar du i centrala Lycksele.

Ahmad berättade även om sitt redovisningsföretag,  som har kunder från Sundsvall upp till Norrbottenslän. Att han kan bistå med franska och arabiska språkkunskaper har också varit uppskattat.

Rävliden

Andreas Suup, gruvchef samt Johan Olofsson, controller båda från Boliden gruvan var inbjudna till frukostmötet för att berätta om projekteringen för den nya gruvverksamheten i Kristinebergs- området. Planen är att bryta malm i en ny stor fyndighet några kilometer från den nuvarande gruva. En nära tre kilometer lång tunnel 1000 meter under jord ska förbinda den befintliga gruvan med den nya fyndigheten Rävliden norra. När alla tillstånd är klara för att utvinna malmen i den nya fyndigheten, kommer behovet av ytterligare bostäder och många olika yrkeskategorier att vara stor.

Uppdaterad den 30 september 2019