Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Frukostmöte 2018-10-26

Fredag den 26 oktober var det åter igen dags för frukostmöte där cirka 60 företagare, organisationer och medborgare fanns på plats för att lyssna.

Johan Celinder från Lycksele Kommun
Informerade om arbetet med att förenkla upphandlingsprocessen för företag, ett sätt kan vara att minska/undvika kvalificeringskraven och istället ersätta dessa med kontraktsvillkor och tydligare behovsbeskrivning. Johan berättade också vilka upphandlingar som nu är aktuella. De största är för tillfället bemanningstjänster sjuksköterskor samt livsmedel. Är du intresserad att titta mer på alla upphandlingar hittar du dem på Lycksele kommuns hemsida


Tobias Thomson, Region Västerbotten
Under temat ”Utbildning och kompetensförsörjning” visade och berättade Tobias Thomsson bland annat om den kultur som finns kring utbildning där pojkar redan i tidig ålder sätter låg prioritet på skolarbetet och där föräldrar på något sätt accepterar det, att flera unga, pojkar och flickor inte vidareutbildar sig efter gymnasiet. Statistik visar att skillnaden i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är större i inlandskommunerna än i riket i stort. Tobias berättade att alternativ utbildning, studier på distans är allt populärare, både utomlands men också nationellt. I Lycksele finns Lärcentrum som nav för distansutbildning vilket gör att det är möjligt med vidareutbildning på hemorten för den som önskar. Han uppmanade oss att vårda vår utbildningsverksamhet och stimulera till högre utbildning eftersom det blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

 

Peter Molin, trafikplanerare Lycksele kommun
Peter berättade om Tjärhovet och strandpromenaden. Tjärhovet är nu rivet och där tomten är placerad kan eventuellt nya korsningar eller övergångar komma ifråga, här tittar kommunen på mindre åtgärder för att ganska snabbt göra området trevligare. Trafiksituationen med in- och utfarter ska i sin helhet tittas över för att göras säkrare. I det längre perspektivet inväntas först Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som i bästa fall kommer att göras under 2019, sedan tillkommer det ytterligare tid när Region Västerbotten ska besluta att avsätta medel i den regionala länstransportplanen. Tillstånd att anlägga en strandpromenad finns och förstudien är gjord. Peter visade skissen över strandpromenaden som sträcker sig från stora bron upp mot Gammplatsen men arbetet med eventuellt nya in- och utfarter påverkar processen, det är ytterst viktigt att planera in trafiksäkra möjligheter att ta sig till och från strandpromenaden, säger Peter Molin.  


Företagspresentationen gjordes av Casström
David Cassini Bäckström berättade om företaget Casström AB, ett familjeföretag som specialiserat sig på tillverkning av knivar. Idag har företaget sex anställda och jobbar till stor del med grossistförsäljning av knivar, yxor, sågar, läderprodukter och andra tillbehör för vildmarksliv. De har en liten butik men har även återförsäljare över hela Sverige och det mesta finns också tillgängligt via deras webbutik. 

Uppdaterad den 31 oktober 2018