Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Rusksele våren 2019

Lunchträff i Rusksele

5 april bjöd Näringslivskontoret in till lunch i Rusksele. Inbjudan hade gått ut till Företagare och företagsamma personer i Lycksele kommun. Programmet för dagen startade med gemensam lunch, en god och vällagad måltid som serverades av Restaurang 363:an.

Marie Öhlund, Näringslivskontoret hälsade alla välkomna till vårens lunchmöte i Rusksele. Jimmy Lundström, Skellefteå Kraft berättade därefter om deras arbete för att säkerställa stabila el-leverenser till Rusksele med omland. Flera av företagarna vittnade om den problematiska vintern, då elavbrotten varit många. Jimmy höll med om att vintern 2018 stack ut på ett tråkigt sätt i statistiken. Han svarade utförligt på frågorna och berättade om de åtgärder som gjorts och ska göras under de närmaste åren. Exempelvis byts luftledningarna ut mot robusta luftledningar som till och med ska tåla fallande träd. Det pågår också arbete med att bredda elgatorna för att på så sätt få färre vindfällen på ledningarna. En annan åtgärd är att SkeKraft nu kan mata ström i andra kretsar, koppla runt, vilket kommer att göra att betydligt färre drabbas av varje strömavbrott. Utöver detta pågår även andra förbättringsåtgärder med ny teknik. Skellefteå Kraft satsar kraftfullt för att eliminera el-avbrott inom Lycksele kommun, vilket är mycket viktigt och bra.

 

Johan Celinder berättade om Lycksele kommuns aktuella upphandlingar:

  • banktjänster,
  • tekniska konsulttjänster
  • konsultuppdrag för näringslivskontoret.

Fylligare information finns på Lycksele.se, näringsliv och arbete - upphandling. Johan uppmanade företagarna att prenumerera på e-avrop. Det gör du på e-avrop.com och då kan du enkelt följa med på aktuella upphandlingar som är intressanta för dig genom att välja vilka kommuner samt vilken bransch du är intresserad av.

Greger Jonsson, fritidsenheten Lycksele kommun berättade om biosfärsområdet Vindelälven-Juhtadakka. Om beslut tas av Unesco i vår att området blir ett biosfärsområde, vilket är troligt, kommer det att bli Sveriges nordligaste. Ett förhållandevis stort område längs Vindelälven, som går genom både Västerbotten och Norrbotten. Att bli utnämnd ger en fjäder i hatten, blir en kvalitetsstämpel för ett område som lever och utvecklas på ett hållbart sätt. Det finns biosfärsområden på andra platser runt om på jorden, vilka har ett stort antal inresta besökare varje år.

Anders Eriksson, fastighetschef Lycksele kommun berättade om processen kring trygghetsboende, Blåklockan. Där frågor kring brand och säkerhetsaspekter just nu var under utredning. Han informerade om målning av fasaden som ska ske i sommar och tankar kring ombyggnation inomhus.

Annika Svensson, Ltu business Ab – Dataserver Innovation region berättade om nyheter inom projektet. Exempelvis att flera företag gått samman för att svara på upphandling av it-tjänster åt företag som bygger vindkraft. Hon nämnde också vår gemensamma aktivitet den 7 maj, då alla har chans att delta på en kunskapsfrukost i Lycksele. Där ämnet kommer att fokusera kring AI. Vilka möjligheter som finns och hur det egentligen fungerar med riktiga exempel case.

Slutligen berättade Per Andersson om föreningen Företagarna. Hur många deltagare som finns totalt i Sverige, vilka frågor de driver och hur föreningen är organiserad.

Programpunkterna var många, så tiden gick lite väl snabbt men sammantaget var träffen och samtalen i Rusksele uppskattade av både ortsbor och alla andra som deltog.  Nästa träff på orten planeras under hösten 2019.

Kontakta sidansvarig: Ingrid Sjöberg
Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 10 april 2019