Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kunskapsluncher

Lunchmötets syfte är att främja företagandet inom Lycksele kommun, genom att underlätta kontakt och information mellan näringsliv, kommun och organisationer. Att på ett enkelt och trevligt sätt träffas, knyta kontakt och utbyta erfarenheter.

Näringslivskontoret anordnar därför kunskap- och dialogluncher. Vi försöker fånga de ämnen som är viktiga och utvecklande för dig som redan driver ett stort/litet företag eller ämnen som är intressanta för dig i nystarts tankar.

Vår lunchmöten sker i Lycksele men även på olika orter utanför Lycksele tätort. Om du vill ha information kring kunskapsluncherna så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi sänder ungefär 1 gång/månad.

Varmt välkommen på våra kunskaps- och dialogluncher.

Uppdaterad den 9 april 2019