Till huvudinnehåll

Anställd hos oss

Två lärare i ett klassrum

En anställning i Lycksele kommun innebär trygghet, stöd, utveckling, delaktighet, flexibilitet, arbetsglädje, gemenskap och mycket mer.

Att vara anställd i Lycksele kommun har många fördelar. Här erbjuder vi roliga, utmanande och viktiga jobb som skapar värde för många människor. Att vara med och stötta äldre, inspirera barn till lärande eller bygga ett tryggt samhälle är bara några exempel på vad du kan bli delaktig i. 

Att växa och hitta nya vägar framåt

Vi värnar om våra medarbetare och strävar efter att ta tillvara på den breda kompetens som finns. Vi vill främja såväl professionell utveckling som intern rörlighet så att du som anställd kan få växa i din roll eller hitta nya vägar för din karriär om du så vill. Du som anställd är vår viktigaste tillgång!

Delaktighet och inflytande

I Lycksele kommun strävar vi efter en fri och öppen kultur där alla får komma till tals. Vi uppmuntrar nytänkande och kreativitet och tycker det är viktigt att dina idéer blir hörda. Som anställd i Lycksele kommun har du goda möjligheter till att vara med och påverka din arbetssituation.

Här jobbar vi efter principen att heltidsarbete är en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Inom de flesta områden kan vi erbjuda önskad sysselsättningsgrad och flexibel arbetstid, vilket ger dig goda möjligheter att själv påverka din arbetssituation. Vi vill helt enkelt ta tillvara på den kompetens som finns på allra bästa sätt, men vi vill även att du som medarbetare ska vara delaktig.

Stöd och utveckling

Som arbetsgivare erbjuder vi på olika sätt stöd och utveckling, exempelvis genom de årliga resultat- och utvecklingssamtalen där du som medarbetare får möjlighet att lyfta dina styrkor och förtjänster och samtidigt få feedback på ditt arbete.Vi genomför även regelbundna medarbetarundersökningar där du har möjlighet att tycka till.

Vi tycker även att det är viktigt att uppmuntra till rörlighet och fysisk aktivitet för att främja hälsa och välmående. Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag som man exempelvis kan nyttja för gymkort eller liknande och andra hälsofrämjande aktiviteter och förmåner.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Jessica Tjällman

Uppdaterad den 19 januari 2022