Till huvudinnehåll

Snabba pengar

Snabba pengar är ett bidrag som finns för att öka utbudet av fritidsaktiviteter för unga. Bidgraget söks från Lycksele kommuns verksamhet Näringsliv, kultur och fritid.

Bidraget kan sökas av ungdomar mellan 13 och 25 år. Syftet är att ge unga med idéer möjligheter att genomföra sina idéer och utöka utbudet av fritidsaktiviteter i Lycksele för unga. Hanteringen av bidragen ska inte vara krångliga, man ska kunna få snabba besked.

Vem kan söka?

Alla som genomför fritidsaktiviteter för unga Lyckselebor mellan 13-25 år, oavsett om det är en förening, en grupp eller enskilda personer. Man ska vara skriven i Lycksele kommun.

Förutsättningar för att projekt skall beviljas:

  • Projektet skall syfta till att skapa fritidsaktiviteter eller arrangemang för unga.
  • Projektet ska vara drogfritt
  • Projektet ska komma unga till godo och vara öppet för alla.

Vad kan man inte söka för?

  • Projekt som är en del i ett skolarbete
  • Tillverkning
  • Ordinarie verksamhet i föreningar eller organisationer.

Nyskapande projekt prioriteras.

Efter genomfört projekt skall en redovisning lämnas till Näringsliv, Kultur & Fritid.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 10 juli 2017