Till huvudinnehåll

Donationsfonder

Lycksele kommun förvaltar ett antal donationsfonder. Personer bosatta i Lycksele, lokala organisationer samt föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från dessa fonder.

Bidrag kan sökas för att främja samhällsnyttigt ändamål inom Lycksele kommun. Bidrag ska inte ges till sådant som ska betalas med skattemedel.

Blankett för ansökan

Bidrag kan sökas för att stödja hembygdskultur och miljövård inom Lycksele kommun. Bidrag ska inte ges till sådant som ska betalas med skattemedel.

Hembygdskultur:
Stödja och uppmuntra insatser vars syfte är att långsiktigt bevara, dokumentera eller åskådliggöra föränderliga samhällsskeenden och levnadssätt.

Miljövård:
Stödja och uppmuntra insatser vars syfte är att långsiktigt bidra till skydd av miljö och hälsa, till en hållbar försörjning eller till en mer effektiv användning av energi och andra naturresurser.

Blankett för ansökan

 

Bidrag kan sökas av barn från Lycksele kommun efter genomgången grundskola, och har för avsikt att vidareutbilda sig.

Blankett för ansökan

Bidrag som möjliggör medverkan i fritidsaktiviteter i och utanför skolan, exempelvis utrustning för fritidsaktiviteter såsom skidor, skridskor etc.

Blankett för ansökan

Senast 31 augusti 2023 behöver vi din ansökan

Skickas till Lycksele kommun, Kommunstyrelsen 921 81 Lycksele eller till
kommun@lycksele.se

För mer information kontakta kanslienheten 0950 166 00

Uppdaterad den 27 juni 2023